afzondering

afzondering
{{afzondering}}{{/term}}
separationisolation, seclusion
voorbeelden:
1   in strikte/strenge afzondering in strict isolation
     〈juridisch〉 gevangenisstraf in afzondering ondergaan serve one's sentence in solitary confinement

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”